Kaliop Poland
UNICEF

UNICEF

Priorytet: bezpieczeństwo

Zdrowie dzieci i komfort darczyńców

UNICEF organizacja humanitarna działająca na rzecz dzieci. Stoi ona na stanowisku, że każde dziecko bez względu na religię, kolor skóry, miejsce zamieszkania czy sytuację polityczną ma danego kraju, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. UNICEF robi wszystko, aby w krajach najbardziej zagrożonych, jak najwięcej dzieci otrzymywało ratujące życie szczepionki, powstawały szkoły i ośrodki zdrowia. A w przypadku klęsk humanitarnych wyrusza z natychmiastową pomocą. Jako organizacja Non Profit, UNICEF swoje zadania statutowe realizuje dzięki finansowemu wsparciu darczyńców z całego świata.

Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczeństwo transakcji

Organizacji zależało na dostarczaniu i rozwoju bezpiecznych i wydajnych komponentów dla witryn internetowych Unicef.pl oraz Razem dla dzieci.

Priorytetem było także zapewnienie nieprzerwanego dostępu do usług oraz bezpieczeństwa transakcji. Równie istotne było dostarczanie i rozwój mechanizmów wspierających działania e-mail marketingu, a także rozwój zintegrowanej bazy darczyńców stanowiącej podstawę działań marketingowych. 

Szeroki zakres działań

Szeroki zakres działań

Dzięki doskonałej i stałej komunikacji możliwe było zrealizowanie wszelkich oczekiwań Klienta. 

Powstała zintegrowana usługa IT zapewniająca bezpiecznie, nieprzerwane i wydajne działanie w internecie, oparta o sprawdzone rozwiązania open-source m.in. eZ Publish 4.x.

Zakres prac:

  • Architektura
  • Projektowanie graficzne
  • Hosting
  • Web development
Nagroda za wdrożenie e-commerce

Nagroda za wdrożenie e-commerce

Dzięki zastosowanym przez nas rozwiązaniom, Unicef otrzymał główną nagrodę w konkursie PayU Lab Award w kategorii eSector 3.0 – dla innowacyjnej organizacji pozarządowej.

Nagroda ta została przyznana organizacji społecznej wykorzystującej technologie i doświadczenie typowe dla branży e-commerce. Przede wszystkim zastosowane rozwiązania mają ułatwiać pozyskiwanie środków finansowych poprzez kanał online. Poza tym mają być pomocne w promocji społecznego zaangażowania w działania humanitarne.

Na wyróżnienie zasłużyło rozwiązanie pozwalające dokonywać bezpiecznych płatności na dużą skalę.