Kaliop Poland

Co wiemy o jakości

Stawiając sobie wysoko poprzeczkę względem jakości naszych produktów zadajemy sobie pytania, na które poszukujemy odpowiedzi. Jedno z takich pytań zostało postawione jakiś czas temu: co zespół wie o QA (ang. Quality assurance, pl. Zapewnienie jakości)? Aby odpowiedzieć na to jedno z wielu pytań, przeprowadziłyśmy badania na gronie pracowników branży IT.

Zajmując się zawodowo zapewnieniem jakości w Kaliop Poland, przy współpracy z Karoliną Zmitrowicz, która jest autorką kilkunastu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej oraz zarządzania zespołem, powstał artykuł, który pokazuje jak postrzegane jest zapewnienie jakości w projektach informatycznych.

Celem artykułu było przedstawienie wyników badania. Badanie objęło 131 osób pracujących w branży IT na różnych stanowiskach. Wśród badanych znalazło się 35 programistów, 6 kierowników projektów, 79 testerów oraz 11 osób na stanowiskach, które nie odpowiadają powyższym grupom. Na bazie tych badań powstał artykuł, potwierdzający postawioną tezę: zespół nie rozumie czym jest zapewnienie jakości.

Artykuł został opublikowany na stronie Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. W ciągu kilku dni od publikacji zebrał bardzo pozytywne opinie i recenzje. Jedną z recenzji można przeczytać na portalu testerzy.pl poświęconym społeczności zajmującej się zapewnieniem jakości.

Zachęcam do zapoznania się z całością wyników, które zaskoczyły mnie i współautorkę, bo okazuje się, że często osoby odpowiadające za zapewnienie jakości nie rozumieją czym ono właściwie jest i zawężają spojrzenie do samych testów.

Całość artykułu można przeczytać na stronie: http://sjsi.org/co-zespol-wie-o-qa/

Autor:
Elżbieta Badtke, Kaliop Poland